Twitterdә ilk kimlәri izlәmәli

Neçә ildi bu saytda heç bir sahәdә olmadığımız qәdәr ekspert olmuşuq. İndi isә gәlin, yeni üzvlәrә yol göstәrәcәk bir yazı oxuyaq. Twitterin Maslov piramidası, ehtiyacları, hava-su kimi vacib olan istifadәçilәri (әlbәttә, özüm istisna olmaqla):

 1. @azpresident – Azәrbaycan Twitter seqmentinin әn çox izlәnilәn istifadәçisi (hәrçәnd, aztwi.com siyahısından çıxarılıb), cәnab Prezidentin hesabı. Twitterin AzTV-si. Bu profili izlәyәrәk hәr bir neçә gündәn prezidentin çox maraqlı çıxışlarından sitatlar, әylәncәli tvitlәr, düşmәnlәrә od qoyan sarkastik bәyanatlar oxuya bilәrsiniz.
 2. @umid_ahmedov – Azәrbaycan yeni media vә mәdәniyyәtinin araşdırmaçısı, BOK hәmtәsisçisi, sünni fiqhi alimi vә libertarian mütәfәkkir. Bәzәn +18 mövzulara girsә dә izlәnilmәyi mәslәhәtdir. Twitterin Erosu.
 3. @Xasay_Mesih – Eks HOSTed iqtisadçı, müstәqil mütәfәkkir. Heç bir qәlibә sığmadığı üçün izaholunmazdır. Twitterin Apollonu.
 4. @haciseferov – mәşhur “Soxasan belә yaşayışa” tvitinin sahibi, әdәbiyyat aşiqi, post-modern, kәdәrsiz Şopenhauer. Hardcore bakılı olub solameyilli fikirlәri ilә mәşhurdur. Twitterin Morosu.
 5. @loutmann – praktik bohem, yeraltı әdәbiyyatı bilicisi. Futbol matçları vaxtı sәssizә alın. Twitterin Dionisi.
 6. @huseynli_ilkin – individual anarxist mütәfәkkir vә metalhead. Cavid Ağanın daha akademik, daha rasional versiyası, uzaq qohumu. İdeoloji mübahisәlәr vә müzakirәlәrdә cırışmaq üzrә mütәxәssis. Twitterin Prometeyi.
 7. @alinovruzov – hardcore bakılı vә şirvanlı (şәhәr yox, region), qeydiyyatdan keçәrkәn Twitterin izlәmәk üçün @bbcazeri ilә birlikdә tәklif etdiyi hesab. Praktikada kübarlıq imitatorudur, fransızca öyrәnir vә xaricdә әn çox bilinәn azәrbaycanlılardandır. Hәr gün bir az da sola sürüşür. Twitterin Zeusu.
 8. @stilimbeledi – Twitterin әn әsas yerazı, hüquqşünas. Әdәbiyyat adamı. İlk izlәnilmәsi gәrәkәn hesablardan. Twitterin Eskulapı.
 9. @HuseynovaTurkan vә @MetlebMukhtarov – Twitterin Hermes vә Afroditası, öz sahәlәrinin obsessiv bilicilәri. Oskar vә Nobeli vermәzdәn әvvәl onlardan mәslәhәt alırlar.
 10. @UlviyyaAli – Twitterin Afinası, insan hüquqları müdafiәçisi, tutulsaz mәhkәmәnizә gәlәcәk. Rus rokunun tәdqiqatçısı vә anarxist.
 11.  @rasim_o – qrafik dizayner, qızların inboxuna Youtube linki atmaq әnәnәsinin yaradıcısı qocaman persona, Twitterin Panı. Retvitlәri daha maraqlıdır.
 12. @ArasBulba vә @OrxanAta – @cavidaga ilә birlikdә Twitterin fövqәlbәşәr qüvvәlәri. Xaosdan doğulmuş ilk varlıqlar. 
 13. @RasulZaidov – Twitter vә Facebook arasındakı körpü, söhbәt xırdalamaq üzrә mütәxәssis, Nitsşenin idealı – bir cümlәylә sındıran – istifadәçi. Twitterin Heraklı. 
 14. @96ismayil – fәrdiyyәtçiliyin epitomu, “әdәbi dәyәr” anlayışının yaradıcısı. Twitterin Deymosu.
 15. @jschwerdtf – Fransa tәhsilli mütәfәkkir vә tәnqidçi. Sivil dәyәrlәrin dekonstruktoru. Twitterin Fobosu.
 16. @SamedRahimli – Anarxizmә gedәn yoldakı dayanacağın dispetçeri, hüquqşunas, dastan boyda statuslar müәllifi. Twitterin Honosu.
 17. @mikrobloqqer – Twitterin milli qәhrәmanı, gәnc qızların sevimlisi. Orijinal Twitter istifadәçilәrindәn. Twitterin Heliosu.

Bu Twitter panteonunu izlәyәndәn sonra onsuz da digәrlәrinә yolunuz açılacaq. Çalışın tweetlәri Facebookda paylaşılan istifadәçilәrdәn uzaq durun.

ardını oxu

A trip to “Bulla” – abandoned island of Caspian sea

Today we are going to “Bulla”. An abandoned island, stood there for years since Soviets. An island located 13 km away from Baku. Our friend Huseyn Mammadov made a new trip there and shot new quality photos from this ghost island.

ardını oxu

What Azerbaijani youth think about recent escalations?

Sorry guys, my blog was down for a while, my archive was gone but I am repairing it. So, it’s my first blog after months. You probably didn’t know that recent escalations forced Azerbaijanis to question their ‘humanism’. As in all countries, we also had warmongers and pacifists. But from outside, Azerbaijan looks quite solid. It would seem that we are savage, dirty butchers. So I decided to make a little interview with random people on Twitter.

ardını oxu

Renzo Novatore – Yaradıcı heçliyə doğru

Əsl adı Abele Rizieri Ferrari olan Renzo Novatore 12 May 1890-cı ildə 3500 nəfərlik əhalisi olan Arkola kəndində kasıb bir ailədə doğulub. Məktəbi birinci sinifdən tərk edən Renzo daha sonra atasının fermasında işləyə-işləyə özü kitab filan oxuyaraq təhsil alıb. Əsasən Nitsşe, Şopenhauer, Ştirner, Oskar Uayld, Henrik İbsen, Şarl Bodriyar mütaliə edib. 1908-ci ildə (18 yaşında) individual anarxist olub. Qəzetlərdə adı ilk dəfə 1910-cu ildə bir qrup gənc anarxistlə birlikdə 15-16 may gecəsində kilsə yandıranların arasında çəkilib. 1918-ci ildə müharibəyə çağrılsa da, o müharibəyə getməyib və buna görə də dövlət ona edam cəzası kəsib.

ardını oxu

Panoptikon

Mişel Fuko (Michel Foucault) 1926-cı ildə Fransada doğulub. Dindar ailəsi və təhsili olub. Liseydə Hegel və Marks ideyaları ilə tanış olan Fuko fəlsəfənin tarixi öyrənərək inkişaf etdirilə biləcəyini düşünürdü. Sado-mazoxizmlə çox maraqlanan Fuko bir dəfə hətta intihara da cəhd etmişdi. 1950-ci ildə Fransa Kommunist Partiyasına qoşulur amma tədbirlərində çox da iştirak etmir. Elə həmin illərdən Nitsşe fəlsəfəsi ilə tanış olan Fuko ömrü boyu onun təsirində qalıb. Əsas işləri və düşüncələri insanlar arasındakı münasibətlər, sadomazoxizm, LGBT və seksual repressiya haqda olub.
ardını oxu

Alban yoxsa Erməni kilsəsi?

Uzun müddətdir yazmaq istədiyim amma yola verdiyim yazı. Bildiyiniz kimi, qədim Azərbaycan – xüsusilə Qafqaz Albaniyası – tarixi ilə yaxından maraqlanan biriyəm. Və xüsusilə tarixi siyasətə və ideologiyaya satmış tarixçilərimizin bu barədə yazılarını oxuduqca əsəbiləşirəm. Çoxdandır haqqında danışılan Alban kilsələri haqqında yazacam.

ardını oxu